مسئول دبیرخانه و بایگانی

 

yousef

 

 

کیوان زیرانی

کاردانی کامپیوتر                   

مدارج علمی

مسئول دبیر خانه و بایگانی

پست سازمانی

-نظارت بر ثبت کلیه نامه های وارده وصادره ازدبیرخانه

2-نظارت وهماهنگی جهت دریافت،تفکیک،توزیع،پست وفاکس نمودن کلیه مکاتبات

3-نظارت بر اجرای دقیق اتوماسیون اداری دردبیرخانه

4-تهیه وتنظیم لیست مانده مرخصی ماهانه کارکنان

5-بایگانی کلیه نامه ها مراسلات ومدارک پیوستی آنهاباتوجه به دستورالعمل بایگانی درپرونده های مربوطه

6-لاک ومهرنمودن کلیه نامه های صادره وثبت کلیه نامه های وارده

7-انجام سایر وظایف وامورمحوله ازسوی مافوق اداری مؤسسه

 

وظایف و مسئولیت ها
     

اعتبار مدارک

madrak

تاریخ امروز

.
جمعه 6 ارديبهشت 1398.
تاریخ شمسی :
الجمعة 21 شعبان 1440.
تاریخ قمری :
Apr 26 2019.
تاریخ میلادی :

تعداد بازدید کنندگان سایت

ما 142 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم