اعضای هیات علمی موسسه

  • مدیر
  • 13 مارس 20
اعضای هیات علمی موسسه
گروه مهندسی کامپیوتر – سرکار خانم دکتر فرناز حسینی

– جناب آقای دکتر قادر مرتضایی
گروه مهندسی معماری – سرکار خانم مهندس شبنم طنازیان

– جناب آقای دکر محمود عنانهاد
گروه حسابداری – جناب آقای دکتر عظیم اصلانی