معاونت فرهنگی

  • مدیر
  • 13 مارس 20
معاونت فرهنگی

آقای دکتر حسین قمری

تحصیلات :

لیسانس روانشناسی بالینی از دانشگاه تبریز

فوق لیسانس روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر در رشته مشاوره از دانشگاه علامه طباطبایی.