اطلاعیه حذف و اضافه

اطلاعیه حذف و اضافه

به اطلاع دانشجویان ارجمند می رساند از تاریخ ۹۸/۱۲/۱۱ می توانند برای حذف و اضافه دروس به آموزش دانشگاه مراجعه نمایند .