واکسیناسیون دانشجویان

واکسیناسیون دانشجویان

با آرزوی سلامتی برای دانشجویان گرانقدر بدینوسیله به اطلاع می رساند واکسیناسیون دانشجویان آغاز گردیده است و دانشجویان محترم می توانند با ثبت نام در سامانه وزارت بهداشت و حضور در محل واکسیانسیون( دانشگاه آزاد اسلامی آستارا ) و یا مراکز دیگر تعیین شده جهت انجام واکسیناسیون اقدام نماید .