زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

به سلام

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند زمانبندی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به شرح جدول بالا می باشد .