اطلاعیه برگزاری امتحانات معوقه

اطلاعیه برگزاری امتحانات معوقه

با سلام

به اطلاع دانشجویانی که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ به علت قطعی برق نتوانستند ازمون را شرکت نمایند می رساند برنامه زمانبندی برگزرای ازمون معوقه به شرح زیر می باشد :

  • روانشناسی و مشاوره خانواده ساعت ۱۰ در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۸
  • ریاضی کاربردی ۲ ساعت ۱۰ در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۸
  • میانه ۲ ساعت ۱۰ در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۸
  • شبیه سازی کامپیوتری ساعت ۱۰ در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۸
  • شیوه های اصلاح و تغییر رفتار ساعت ۱۰ در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۸
  • مکاتبات تجاری و گزارش نویسی ساعت ۱۰ در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۹