اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه

اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کارت ورود به جلسه ترم تابستان بر روی سامانه اموزشی بارگزاری شده است . ان دسته است دانشجویانی که ترم تابستان انتخاب واحد نموده اند می توانند با ورود به سامانه کارت ازمون خود را دریافت نمایند .