اطلاعیه کارشناسی ارشد حسابداری

اطلاعیه کارشناسی ارشد حسابداری

به اطلاع دانشجویان رشته حسابداری دوره کارشناسی ارشد می رساند امتحانات دروس حسابداری بخش عمومی به تاریخ ۹۹/۴/۱۴ و حسابرسی پیشرفته ۹۹/۴/۱۶ ساعت ۱۴ بعد از ظهر انتقال یافت ، ضمناً کلاس های جبرانی دروس جناب آقای دکتر اصلانی و دکتر ایمان زاده در روزهای پنجشنبه ،جمعه و شنبه به صورت حضوری جهت اطلاع در گروه اعلام می گردد.