اطلاعیه برگزاری کلاس های رفع اشکال

اطلاعیه برگزاری کلاس های رفع اشکال

بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان ارجمند می رساند بر طبق بخشنامه معاونت آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و اعلام در رسانه های خبری  کلاس های رفع اشکال دانشگاه از تاریخ ۹۹/۳/۱۷ با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد، لذا دانشجویان می توانند بر طبق برنامه هفتگی جهت ارتباط با اساتید و رفع اشکال بصورت حضوری در کلاس شرکت نمایند. ضمناً در خواست می گردد در هنگام حضور از ماسک و دستکش استفاده فرمایند.