سامانه کلاس های آنلاین

سامانه کلاس های آنلاین

به اطلاع دانشجویان ارجمند می رساند کلاس های آنلاین موسسه در سامانه زیر قابل دسترس می باشد . لذا بر اساس برنامه درسی خود جهت شرکت در کلاس اقدام فرمائید .

سامانه آموزش آنلاین