اطلاعیه برگزاری کلاس های آموزش الکترونیکی کارشناسی ارشد

اطلاعیه برگزاری کلاس های آموزش الکترونیکی کارشناسی ارشد

با سپاس از همکاری بی شائبه اساتید ارجمند گروه های کارشناسی ارشد موسسه به اطلاع می رساند با توجه به اینکه شرایط و دستورالعمل برگزاری کلاس های حضوری دانشگاه ها از طرف وزارت ابلاغ نگردیده است و زمان دقیق برگزاری کلاس های حضوری تعیین نشده است مقرر گردید دروس دوره های کارشناسی ارشد بصورت الکترونیکی برگزار گردد لذا خواهشمند است بر اساس دستورالعمل فایل های تدریس خود را در ۱۲ جلسه آماده نمایند.