اطلاعیه آموزش الکترونیکی

اطلاعیه آموزش الکترونیکی

بسمه تعالی

 دانشجویان گرامی با سلام و آرزوی سلامتی و عرض تبریک بمناسبت عید سال نو، با خرسندی شروع آموزش الکترونیکی در دانشگاه را به اطلاع شما می رسانیم ، آرزو داریم با عنایت به وضعیت اجتماعی و سلامتی جامعه شاهد مهربانی و همکاری بیشتر شما در امور آموزش باشیم. بر اساس نشست جلسه به ریاست محترم دانشگاه ، معاونین و کارشناسان تصمیماتی به شرح دیل اتخاذ گردید :

  • ۱-مقرر گردید تدریس دروس الکترونیکی شامل دروس تخصصی و پایه ۱۴ جلسه و بقیه دروس ۷ جلسه انجام پذیرد .
  • ۲-دروس عملی ، آزمایشگاهی ، کارگاهی در تابستان یا نیمسال اول  ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ارائه و نمره این دروس برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ منظور خواهد شد.
  • ۳-دفاع از پایان نامه بصورت ویدئوکنفرانس و یا حضوری انجام پذیرد.
  • ۴-دانشجویان محترم بر اساس برنامه آموزشی اعلام شده در آغاز نیمسال دوم در همان زمان از آموزش الکترونیکی بهرهمند خواهند شد.
  •  ۵-  اساتید محترم چگونگی شرکت شما را حضور و غیاب خواهند نمود.
  • ۶-امتحان میان ترم در پایان اردیبهشت ماه انجام خواهد پذیرفت.
  • ۷-آن گروه از دانشجویانی که دروس کارآموزی را اخذ نموده اند می توانند با مراجعه به سامانه ملی کارآموزی به آدرس اینترنتی http://karamouzi.irost.org     مراجعه و از خدمات آنلاین کارآموزی استفاده نمایند و چگونگی ثبت نام خود را به آموزش و اساتید اطلاع دهند.

فایل آموزش استفاده از استفاده از فایل آموزش الکترونیکی :