زمان تعیین وضعیت آموزشی

زمان تعیین وضعیت آموزشی

با عنایت به دستور ریاست محترم جمهور و وزارت علوم در رابطه با تشکیل کلاس های الکترونیکی و حضوری به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز در تمامی مقاطع تحصیلی می رساند از تاریخ ۹۹/۱/۲۳ تا ۹۹/۱/۳۰ فرصت دارند تا جهت تعیین وضعیت آموزشی خود در وبسایت موسسه و یا با مراجعه حضوری به موسسه اقدامات لازم را به عمل آورند . بدیهی است در صورت عدم اقدام در زمان مقرر مسئولیت ناشی از آن به عهده دانشجو خواهد بود.