تابلو اعلانات

پیوند سریع


بسمه تعالی

تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی /غیر دولتی شهریار آستارا

در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93

 

دوشنبه الی شنبه 6 الی 11 بهمن 1393

نام نویسی و انتخاب واحد اینترنتی 93و92و91

بر اساس تقویم آموزشی سازمان سنجش و آموزش کشور

نام نویسی و انتخاب واحد اینترنتی ورودیهای بهمن 1393

دوشنبه 6 بهمن 1393

کارشناسی و کاردانی کامپیوتر (کلیه ورودی ها )

سه شنبه 7 بهمن 1393

کارشناسی و کاردانی معماری (کلیه ورودی ها )

چهار شنبه 8 بهمن 1393

کارشناسی و کاردانی عمران و کاردانی مکانیک (کلیه ورودی ها )

چهار شنبه 8 بهمن 1393

کارشناسی پیوسته حسابداری (کلیه ورودی ها )

پنج شنبه 9 بهمن 1393

کارشناسی ناپیوسته و کاردانی حسابداری(کلیه ورودی ها )

پنج شنبه 9 بهمن 1393

کاردانی اموربانکی ، مدیریت صنعتی و بازرگانی (کلیه ورودی ها)

پنج شنبه 9 بهمن 1393

کارشناسی الهیات و معارف اسلامی

شنبه 11 بهمن 1393

ثبت نام با تاخیر

یک شنبه 12 بهمن 1393

آغاز نیمسال تحصیلی (شروع کلاسها)

شنبه الی دوشنبه 25 الی 27 بهمن 1393

حذف و اضافه اینترنتی

1394/03/12

پایان کلاسها

1394/03/16

شروع امتحانات

1394/03/28

پایان امتحانات

1394/02/14

حذف اضطراری

1393/12/02

آخرین مهلت برای معرفی کارآموزی و پروژه

1394/04/02

آخرین مهلت ارائه گواهیهای پزشکی و مدارک برای عدم حضور در امتحانات

 

گروه شرکت های سماسامانه

(شرکت فناوران اطلاعات وانا)