• کلاس های مجازی دروس معارف

  27 مارس 20
 • اعلانات آموزشی

  12 مارس 20
 • اخبار آموزش

  12 مارس 20
 • شروع ثبت نام تکمیل ظرفیت

  30 نوامبر 19
 • اعلانات مالی

  12 مارس 20
 • بخشنامه ها و اعلانات فرهنگی

  12 مارس 20
 • فعالیت های پژوهسی

  13 مارس 20
 • کلاس های مجازی دروس معارف

  27 مارس 20
 • بسیج اساتید و دانشجویی

  12 مارس 20
 • کلاس های مجازی دروس معارف

  27 مارس 20
 • اخبار آموزش

  12 مارس 20
 • اطلاعیه حذف و اضافه

  29 فوریه 20

اخبار دانشگاه

27 مارس 20

کلاس های مجازی دروس معارف

با سلام به اطلاع آن دسته از دانشجویان ارجمند که دروس معارف را اخذ نموده اند می رساند جهت آموزش مجازی این دروس به...

12 مارس 20

اخبار آموزش

کلاس های دانشگاه به علت بیماری کرونا بعد از عید تشکیل خواهد شد .